Team Owners 3.0

TEAM LIONS

Gopal Saraf | Avinash Jain | Piyush Arora

TEAM SUPERSTARS

Sachin Bhura | Siddharth Bhura

TEAM VYOM TIGERS

Manoj Kumar Chetani | Kailash Saraogi

TEAM VYOM UNITED

Punit Bhownani | Rakesh Agarwal | Gaurav Bothra

TEAM MASTER BLASTERS

Dinesh Agarwal | Varun Poddar | Aditya Saraf

TEAM VFC

Saharsh Baid | Umesh Madhyan | Rohan Pincha

TEAM VYOM STRIKERS

Pratham Gupta | Tushar damani | Ujwal Chopra ( Kush )

TEAM INVINCIBLES

Vikas Jagwayan | Priyansh Chawla

TEAM SUPERKINGS

Rishabh Surana | Aman Bansal | Mridul Jain

TEAM WARRIORS

Vikash Jain | Shashi Bachhawat